Pravila privatnosti

Politika zaštite privatnosti i kolačića

A1 d.o.o. posvećuje veliku važnost zaštiti osobnih podataka naših korisnika. Politika zaštite privatnosti uređuje način postupanja s informacijama koje A1 d.o.o. obrađuje odnosno prikuplja kad se posjete naše internet stranice. Obrada osobnih podataka temelji se na jednoj od zakonitih osnova obrade.

Voditelj obrade : A1 d.o.o., vop@a-1.hr

1. Definicije osnovnih pojmova


Politika zaštite privatnosti  A1 d.o.o. temelji se na izrazima u skladu s Uredbom Europ¬ske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan sna¬ge Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), Službe¬ni list Europske unije, L 119, 4. svibnja 2016. (dalje: Uredba). 

Osobni podaci podrazumijevaju sve podatke koji se odnose na identificiranu ili prepoznatljivu fizičku osobu ("ispitanik”). Identificirana fizička osoba je ona koja se može izravno ili neizravno identificirati, posebice pozivanjem na identifikator kao što je ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, online identifikator ili jedan ili više čimbenika specifičnih za fizičke, fiziološke, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog ili društvenog identiteta te fizičke osobe. A1 d.o.o. ne prikuplja Vaše osobne podatke osim u slučaju kada se nam ih Vi izričito učinili dostupnima (npr. prilikom naručivanja proizvoda ili nekog drugog razloga), čime pristajete odnosno dajete privolu na njihovo korištenje u niže navedene svrhe.
„Ispitanik" je fizička osoba čiji se podaci obrađuju.
„Obrada podataka" je svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.
„Voditelj obrade" je pravna osoba koja određuje svrhu i sredstva obrade osobnih podataka. 
„Izvršitelj obrade" je pravna osoba koja obrađuje osobne podatke u ime voditelja društva. 
"Ograničenje obrade” označava pohranjene osobne podatke s ciljem ograničavanja njihove obrade u budućnosti.
"Profiliranje” je bilo koji oblik automatizirane obrade osobnih podataka koji se sastoji od korištenja osobnih podataka za procjenu određenih osobnih aspekata koji se odnose na fizičku osobu, posebno za analizu ili predviđanje aspekata koji se odnose na radno mjesto fizičke osobe na poslu, ekonomskoj situaciji, zdravlju, osobnim preferencijama, interesa, pouzdanosti, ponašanja, lokacije ili pokreta.
"Pseudonimizacija” je obrada osobnih podataka na takav način da se osobni podaci više ne mogu pripisati određenom predmetu podataka bez korištenja dodatnih informacija, pod uvjetom da se takve dodatne informacije vode odvojeno i podliježu tehničkim i organizacijskim mjerama kako bi se osigurala da se osobni podaci ne pripisuju identificiranoj ili prepoznatljivoj fizičkoj osobi.
"Korisnik osobnih podataka” fizička ili pravna osoba ili druga osoba u javnom ili privatnom sektoru kojemu se prenose ili otkrivaju osobni podaci.

2. Naziv i adresa voditelja obrade


A1 d.o.o., Tići 14, 51 000 Rijeka, Hrvatska, Telefon: +385 51 550 122, E-mail: vop@a-1.hr, http://www. a-1.hr

3. Prikupljanje i obrada osobnih podataka


Internetska stranica A1 d.o.o. prikuplja niz općih podataka i informacija kada ispitanik ili automatizirani sustav poziva internetsku stranicu. Ovi opći podaci i informacije pohranjeni su u datotekama dnevnika poslužitelja. Voditelj obrade obrađuje i pohranjuje samo osobne podatke ispitanika za razdoblje potrebno za postizanje svrhe skladištenja u skladu s važećim zakonima ili propisima.
Prikupljeni su podaci uključuju:
(1) tipovi i inačice preglednika,
(2) operativni sustav koji koristi pristupni sustav,
(3) web stranicu s kojeg pristupni sustav dopire do našeg web mjesta (tzv. Preporuke),
(4) datum i vrijeme pristupa internetskim stranicama,
(5) adresu internetskog protokola (IP adresa),
(6) davatelja internetskih usluga pristupnog sustava, i
(7) sve druge slične podatke i informacije koje se mogu koristiti u slučaju napada na naše informacijske tehnologije.

Na stranicama internetske trgovine A1 obrađujemo osobne podatke (1) koje ste nam dali prilikom registracije Vašeg korisničkog računa, (2) u vezi Vaših kupovina preko A1 trgovine. Obrađujemo Vaše sljedeće osobne podatke:
(1) identifikacijske podatke: ime, prezime, datum rođenja, spol; prebivalište (ulica i kućni broj, mjesto, poštanski broj i država);
(2) kontakt podatke: kontakt adresa (ulica i kućni broj, mjesto, poštanski broj, država); telefon, e-mail adresa;
(3) dodatni podaci nužni za potrebe izvršenje transakcija: način plaćanja, broj bankovne kartice;
(4) podaci koji su proizašli iz našeg poslovnog odnosa: datum i vrijeme kupnje, potrošeni iznos, kupljeni artikli zajedno s količinom;
(5) podaci koji su proizašli iz našeg korištenja A1 internetske trgovine: datum i vrijeme pristupanja računu, IP adresa, radnje po računu, status primanja newsletter-a;

4. Korištenje i otkrivanje odnosno prijenos osobnih podataka


A1 d.o.o. koristit će Vaše osobne podatke za potrebe upravljanja internetskim stranicama, analize preferenci te dostave općih i individualiziranih ponuda, s ciljem da Vam se omogući pristup posebnim informacijama te za potrebe komunikacije s Vama. Ujedno vaše osobne podatke koristimo zato što ste korisnik ili ste podnijeli zahtjev da postanete korisnikom internetske strace A1/A1 trgovine. Vaše podatke koristimo i obrađujemo u sljedeće svrhe:
(1) kako bismo pravilno isporučili sadržaj naše web stranice,
(2) kako bismo optimizirali sadržaj naših web stranica i eventualne oglase,
(3) kako bismo osigurali dugoročnu održivost naših informatičkih tehnologija i web tehnologije,
(4) kako bismo pružili državnim i zakonodavnim tijelima nadležnim za provođenje važećih zakona informacije potrebne za kazneni progon u slučaju cyber-napada.
(5) kako bismo Vam omogućili kupovinu putem A1 internetske trgovine. U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je sklapanje te izvršenje ugovora o uslugama;
(6) kako bismo sukladno Vašim kupovnim interesima, mogli prilagoditi našu ponudu te Vam ponuditi bolju uslugu. U tom slučaju, osnova za obradu Vaših podataka je naš legitiman interes;
(7) kako bismo ispunili svoje zakonske dužnosti u svrhu poštivanja odgovarajućih zakona te u svrhu suradnje sa službama i tijelima za provođenje zakona. U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih je ispunjenje naše zakonske dužnosti;
(8) kako bismo zaštitili svoje opravdane interese (primjerice kada je to nužno za provođenje sigurnosnih mjera). U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je naš legitimni interes.
Vaše osobne podatke smatramo poslovnom tajnom te ih kao takve štitimo sukladno važećim zakonskim propisima i najboljoj praksi. Treće osobe imaju pravo pristupa i obrade Vaših osobnih podataka samo u niže opisanim situacijama:
(1) treći pružatelji usluga koji u ime i za račun Društva pružaju određene usluge i proizvode, kao npr. ispunjavanje narudžbi, isporuka paketa, oglašavanje itd. U tom slučaju, oni obrađuju Vaše osobne podatke isključivo po našem nalogu;
(2) nadležna tijela kod provedbe nadzora nad zakonitošću poslovanja i postupanja kao i ostale osobe kada je to potrebno kako bi mi udovoljili našim zakonskim dužnostima. U tom slučaju, oni obrađuju Vaše osobne podatke sukladno njihovim zakonskim ovlastima odnosno zadaćama;

A1 d.o.o. analizira anonimno prikupljene podatke i podatke statistički, s ciljem povećanja zaštite podataka i sigurnosti podataka našeg poduzeća, te osiguranja optimalne razine zaštite osobnih podataka koje obrađujemo. Anonimni podaci datoteka zapisnika poslužitelja pohranjuju se odvojeno od svih osobnih podataka koje daje ispitanik.
Također, A1 d.o.o. savjetuje svim roditeljima i skrbnicima da djecu poduče o tome kako sigurno i odgovorno postupati s osobnim podacima na internetu. Usluge koje pružamo nisu namijenjene osobama mlađim od 16 godina, ali za podatke koje prikupljamo ili obrađujemo ne možemo znati da li se odnose na osobe mlađe od 16 godina. Savjetujemo svim roditeljima i skrbnicima da poduče osobe mlađe od 16 godina o tome kako sigurno i odgovorno postupati s osobnim podacima na internetu.

5. Politika vezana uz korištenje i pohranjivanje Kolačića (HTTP cookies)


Naše internet stranice koje posjećujete koriste kolačiće. Kolačićima se smatraju datoteke male veličine koje se privremeno pohranjuju na Vašemu tvrdom disku, što našoj internet stranici omogućava prepoznavanje Vašega računala prilikom sljedećeg posjeta stranice A1 d.o.o.
Navedeni alati mogu prikupljati i pohranjivati  tehničke podatke kao što su kolačići, IP adresa korisnika i/ili posjetitelja, identifikator mobilnog uređaja, podatke o pregledniku i slično, ali pritom ne identificiraju osobu.
Kolačići koji se pohranjuju služe u analitičke i statističke svrhe i za funkcioniranje svih značajki internetske strance i boljeg korisničkog iskustva. Ti kolačići mogu biti stalni kolačić koji na računalu korisnika ostaju pohranjeni i nakon posjeta te privremeni kolačići koji se pohranjuju samo tijekom posjeta stranici.
Ovisno o postavkama na Vašem internetskom pretraživaču, kolačići se mogu automatski prihvaćati. Ako niste suglasni njihovom upotrebom, kolačiće možete u bilo kojem trenutku lako izbrisati i/ili trajno isključiti na vašem računalu ili mobilnom uređaju pomoću postavki preglednika kojim se koristite.
Prilikom prijave na internetsku stranicu a1, prikazuje se tekst, kojeg ispitanik prihvaća klikom na gumb „Prihvaćam":
„a-1.hr koristi kolačiće (eng. „cookies") za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Nastavkom pregleda web-stranice slažete se s uvjetima korištenja"
 
„Prihvaćam"

Više informacija o upravljanju kolačićima potražite na stranicama preglednika kojim se koristite. Napominjemo kako je svrha kolačića poboljšanje i omogućivanje upotrebe naše internet stranice te sprječavanjem ili brisanjem kolačića možete onemogućiti funkcioniranje značajki naše internet stranica ili uzrokovati drugačiji rad i izgled u vašem pregledniku.

6. Newsletter 


Ukoliko ste dali izričitu privolu za primanje Newslettera, možemo Vam poslati elektronički bilten s komercijalnim sadržajem za oglašavanje. Podatke koje ste nam dostavili kako biste se pretplatili na Newsletter koristit će se samo za slanje Newslettera. 
Ukoliko želite odustati od privole na Newsletter, to možete učiniti u bilo kojem trenutku putem opcije otkazivanja koja se nalazi u Newsletteru. U slučaju otkazivanja privole, osobne podatke koje smo prikupili u tu svrhu prestat ćemo obrađivati.
Prikupljene podatke pohranjujemo samo za razdoblje tijekom kojeg primate Newsletter i niste otkazali Vašu privolu za primanje Newslettera.
Obrada podataka za primitak Newslettera nužna je za potrebe naših legitimnih interesa. Stoga niste obvezni dostaviti te podatake i/ili privolu na primitak Newslettera. Pravna osnova za primanje Newslettera je Vaša privola (članak 6. stavak 1. Uredbe). U slučaju da niste dali privolu neće Vam biti poslan Newsletter.
Mailchimp je servis koji koristimo u postupku slanja i primanja Newslettera. Radi funkcioniranja servisa i sprečavanja zloupotrebe prikupljaju se sljedeći podaci: IP adresa, država, grad, poštanski broj, geografska širina, geografska dužina, regija, datum i vrijeme prijave na newsletter. Prihvaćanjem primanja newslettera i Politike privatnosti i Politike kolačića suglasni ste s ustupanjem predmetnih podataka Rocket Science Group i ti podaci se spremaju na rok od 3 godine. 
U slučaju da Vam naš Newsletter bude dostavljen putem izabranog poslovnog servisa ili partnera, isti se za potrebe tog slučaja smatra izvršiteljem obrade. Obavještavamo Vas da naš poslovni partner također štiti sigurnost Vaših podataka odgovarajućim i najsuvremenijim tehničkim i organizacijskim mjerama. Naš poslovni partner ne smije koristiti navedene osobne podatke u druge svrhe, osim onih za koje smo im dali.

7. Sigurnost


A1 d.o.o. ulaže velike napore kako bi se osigurala sigurnost osobnih podataka te usklađenost s važećim propisima o zaštiti podataka (poput Opće uredbe o zaštiti podataka, Zakona o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka i dr.). Napominjemo kako su Vaši podaci zaštićeni od gubitka, uništenja, manipulacije, neovlaštenoga pristupa i neovlaštenog izdavanja. Naši zaposlenici obvezni su poštivati povjerljivost Vaših podataka.

8. Rok pohranjivanja


Pohranjujemo Vaše podatke do isteka roka od 3 (tri) godine računajući od isteka ugovornog odnosa, osim onih podataka za koje važeći propisi propisuju duži rok pohranjivanja. Vaši podaci se u svrhe izravnog marketinga na temelju legitimnog interesa koriste do isteka roka od 3 (tri) godine računajući od isteka ugovornog odnosa, a kod podataka korisnika 3 (tri) godine nakon prikupljanja istih, osim onih podataka za koje važeći propisi propisuju duži rok pohranjivanja. Ukoliko je prisutna privola za obradu u promidžbene svrhe koja s proteže i na razdoblje koje slijedi nakon propisanog roka, Vaše podatke pohranjujemo sve do povlačenja privole.


9. Prava korisnika


Korisnik odlučuje koje podatke o sebi čini dostupnim A1 d.o.o. U slučaju promjene bilo kojeg Vašeg osobnog podatka molimo Vas da o promjenama obavijestite na e-mail: vop@a-1.hr kako bismo ispravili ili ažurirali Vaše osobne podatke.
Ovim putem Vas obavještavamo kako imate pravo povući danu privolu u bilo kojem trenutku u cijelosti ili djelomično, na način da se obavijesti na e-mail adresu: vop@a-1.hr  u pisanom ili elektroničkom obliku ili usmenim putem. Nadalje, da po primitku izjave o povlačenju privole, pisanim putem ćemo potvrditi primitak, a osobni podaci koji su obuhvaćeni izjavom o povlačenju se više neće obrađivati počevši od datuma povlačenja privole. Napominjemo kako sve obrade i/ili prijenosi učinjeni do datuma povlačenja privole i dalje će ostati pravno valjani.
Osim prava na povlačenje privole korisnici, u skladu s važećim propisima o zaštiti podataka, imaju pravo na pristup i potvrdu od A1 d.o.o. u vezi s osobnim podacima, pravo na ispravak, pravo brisanja ("pravo na zaborav"), pravo na ograničenje obrade, pravo na prenosivost podataka te pravo na prigovor. Također, korisnici imaju pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu za zaštitu podataka.
U slučaju da ste odlučili da ne želite dijeliti svoje podatke, molimo Vas uvažite kako možda nećete moći pristupiti nekim dijelovima internetskih stranica. Korisnici koji odluče da više ne žele primati naše usluge mogu se odjaviti od primanja obavijesti na način da odustanu od pretplate na našoj stranici, slanjem e-mail obavijesti na vop@a-1.hr .

10. Automatizirana obrada


Napominjemo kako se neki podaci (poput vrste internetskoga preglednika koji rabite, broja posjeta, prosječnog vremena provedenog na stranicama, pregledavani sadržaj i slični) obrađuju se automatski prilikom pristupa internetskim stranicama A1 d.o.o. Navedeni podaci se koriste u svrhu procjene privlačnosti naše internetske stranice. Napominjemo kako korisnik ima pravo da se na njega ne odnosi odluka koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, osim ako je takva odluka potrebna za sklapanje ili izvršenje ugovora između korisnika i A1 d.o.o., dopuštena hrvatskim pravom ili pravom Unije ili temeljena na izričitoj privoli korisnika.

11. Veze s drugim stranicama


Ova izjava o zaštiti privatnosti odnosi se na početnu stranicu A1 d.o.o. Navedene stranice mogu sadržavati veze s drugim davateljima usluga te se na njih ne odnosi ova izjava o zaštiti privatnosti. Prilikom napuštanja internetske stranice A1 d.o.o., molimo Vas da se upoznate s izjavama o politici zaštite privatnosti na svakoj internetskoj stranici koja prikuplja osobne podatke.

12. Prava ispitanika


a) Pravo potvrde
Ispitanik ima pravo od voditelja obrade zatražiti i dobiti potvrdu o obradi i korištenju njegovih osobnih podataka.  Ako ispitanik želi iskoristiti ovo pravo, on može u bilo kojem trenutku kontaktirati voditelja obrade.

b) Pravo pristupa
Ispitanik ima pravo od voditelja obrade dobiti informacije o njegovim osobnim podacima koji su pohranjeni u bilo kojem trenutku i kopiji tih podataka. Ispitanik ima pravo pristupa sljedećim informacijama:
 • svrsi obrade;
 • kategorijama osobnih podataka o kojima je riječ;
 • primateljima ili kategorijama primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će im biti otkriveni, osobito primateljima u trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama;
 • razdoblje u kojem će osobni podaci biti pohranjeni ili, ako to nije moguće, kriterije kojima se utvrdilo to razdoblje;
 • postojanju prava da se od voditelja obrade zatraži ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade osobnih podataka koji se odnose na ispitanika ili prava na prigovor na takvu obradu
 • gdje osobni podaci nisu prikupljeni od voditelja podataka, informacije o izvoru takvih podataka;
 • postojanje automatiziranog donošenja odluka, što uključuje izradu profila iz članka 22. stavaka 1. i 4. Uredbe te, barem u tim slučajevima, smislene informacije o tome o kojoj je logici riječ, kao i važnost i predviđene posljedice takve obrade za ispitanika. 
 Ako ispitanik želi iskoristiti ovo pravo pristupa, on može u bilo kojem trenutku kontaktirati voditelja obrade.

c) Pravo na ispravak
Ispitanik ima pravo bez nepotrebnog odgađanja ishoditi od voditelja obrade ispravak netočnih osobnih podataka koji se odnose na njega. Uzimajući u obzir svrhe obrade, ispitanik ima pravo dopuniti nepotpune osobne podatke, među ostalim i davanjem dodatne izjave. 

d) Pravo na brisanje (Pravo na zaborav) 
Ispitanik ima pravo od voditelja obrade ishoditi brisanje osobnih podataka koji se na njega odnose bez nepotrebnog odgađanja te voditelj obrade ima obvezu obrisati osobne podatke bez nepotrebnog odgađanja ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta: 
 • osobni podaci više nisu potrebni u odnosu na svrhu za koju su prikupljeni ili na drugi način obrađeni;
 • ispitanik povuče privolu na kojoj se obrada temelji u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a) ili člankom 9. stavkom 2. točkom Uredbe i ako postoji druga pravna osnova za obradu;
 • ispitanik uloži prigovor na obradu u skladu s člankom 21. stavkom 1.  Uredbe te ne postoje jači legitimni razlozi za obradu, ili ispitanik uloži prigovor na obradu u skladu s člankom 21. stavkom 2. Uredbe;
 • osobni podaci nezakonito su obrađeni;
 • osobni podaci moraju se brisati radi poštovanja pravne obveze iz prava Unije ili prava države članice kojem podliježe voditelj obrade;
 • osobni podaci prikupljeni su u vezi s ponudom usluga informacijskog društva iz članka 8. stavka 1. Uredbe.
Ako se primijeni jedan od gore navedenih razloga, a ispitanik želi zatražiti brisanje osobnih podataka koje je pohranio voditelj obrade, on ili ona mogu u bilo kojem trenutku kontaktirati voditelja obrade. Voditelj obrade mora odmah osigurati provedbu zahtjeva za brisanjem bez nepotrebnog odgađanja. 
Ako je voditelj obrade javno objavio osobne podatke i dužan je u skladu članku 17. stavkom 1. Uredbe obrisati te osobne podatke, uzimajući u obzir dostupnu tehnologiju i trošak provedbe, voditelj obrade poduzima razumne mjere, uključujući tehničke mjere, kako bi informirao voditelje obrade koji obrađuju osobne podatke da je ispitanik zatražio od tih voditelja obrade da izbrišu sve poveznice do njih ili kopiju ili rekonstrukciju tih osobnih podataka. 

e) Pravo ograničenja obrade
Ispitanik ima pravo od voditelja obrade ishoditi ograničenje obrade ako je ispunjeno jedno od sljedećeg: 
 • ispitanik osporava točnost osobnih podataka, na razdoblje kojim se voditelju obrade omogućuje provjera točnosti osobnih podataka;
 • obrada je nezakonita i ispitanik se protivi brisanju osobnih podataka te umjesto toga traži ograničenje njihove uporabe;
 • voditelj obrade više ne treba osobne podatke za potrebe obrade, ali ih ispitanik traži radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva;
 • ispitanik je uložio prigovor na obradu na temelju članka 21. stavka 1. Uredbe očekujući potvrdu nadilaze li legitimni razlozi voditelja obrade razloge ispitanika. 
Ako se jedan od gore navedenih uvjeta ispuni, a ispitanik želi zatražiti ograničenje obrade osobnih podataka koje je pohranio voditelj obrade, on ili ona mogu u bilo kojem trenutku kontaktirati voditelja obrade koji će provesti ograničenje obrade bez nepotrebnog odgađanja.

f) Pravo na prenosivost podataka
Ispitanik ima pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na njega, a koje je pružio voditelju obrade u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te ima pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade bez ometanja od strane voditelja obrade kojem su osobni podaci pruženi, ako: 
 • obrada se temelji na privoli u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a) ili člankom 9. stavkom 2. točkom (a) ili na ugovoru u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (b) Uredbe; i
 • obrada se provodi automatiziranim putem. 
Prilikom ostvarivanja svojih prava na prenosivost podataka na temelju stavka 1. ispitanik ima pravo na izravni prijenos od jednog voditelja obrade drugome ako je to tehnički izvedivo. 
Ostvarivanjem prava iz stavka 1. ovog članka ne dovodi se u pitanje članak 17. Uredbe. To se pravo ne primjenjuje na obradu nužnu za obavljanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti dodijeljene voditelju obrade. 
Pravo iz stavka 1. ne smije negativno utjecati na prava i slobode drugih. 
Da bi se ostvarilo pravo na prenosivost podataka, ispitanik može u bilo kojem trenutku kontaktirati voditelja obrade.

g) Pravo na prigovor
Ispitanik ima pravo na temelju svoje posebne situacije u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega, u skladu s člankom 6. stavkom 1. Uredbe, uključujući izradu profila koja se temelji na tim odredbama. 
Voditelj obrade više ne smije obrađivati osobne podatke osim ako voditelj obrade dokaže da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu koji nadilaze interese, prava i slobode ispitanika ili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva. 
Ako se osobni podaci obrađuju za potrebe izravnog marketinga, ispitanik u svakom trenutku ima pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega za potrebe takvog marketinga, što uključuje izradu profila u mjeri koja je povezana s takvim izravnim marketingom. Ako se ispitanik protivi obradi za potrebe izravnog marketinga, osobni podaci više se ne smiju obrađivati u takve svrhe. 
Osim toga, ispitanik ima pravo, iz razloga koji se odnose na njegovu ili njezinu osobitu situaciju, prigovoriti obradi osobnih podataka o njemu od strane voditelja obrade za potrebe znanstvenih ili povijesnih istraživanja ili u statističke svrhe sukladno članku 89. stavku 1. Uredbe, osim ako je obrada neophodna za obavljanje zadaća od strane javnog interesa.
U svrhu ostvarivanja prava na prigovor, ispitanik se može obratiti voditelju obrade. Uz to, ispitanik je slobodan u kontekstu korištenja službi informacijskog društva, a neovisno o Direktivi 2002/58/EZ, koristiti svoje pravo na prigovor automatskim sredstvima koristeći tehničke specifikacije.

h) Automatizirano pojedinačno donošenje odluka, uključujući profiliranje
Ispitanik ima pravo da se na njega ne odnosi odluka koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući izradu profila, koja proizvodi pravne učinke koji se na njega odnose ili na sličan način značajno na njega utječu. Osim kada je: 
 • potrebna za sklapanje ili izvršenje ugovora između ispitanika i voditelja obrade podataka;
 • dopuštena pravom Unije ili pravom države članice kojem podliježe voditelj obrade te koje također propisuje odgovarajuće mjere zaštite prava i sloboda te legitimnih interesa ispitanika; ili
 • temeljena na izričitoj privoli ispitanika.  

Ako je odluka
(1) neophodna za sklapanje ili izvršavanje ugovora između nositelja podataka i voditelj obrade podataka, ili
(2) temelji se na eksplicitnom pristanku subjekta, A1 d.o.o. poduzima odgovarajuće mjere za zaštitu prava i sloboda i legitimnih interesa subjekta podataka, barem pravo na dobivanje ljudske intervencije od strane voditelj obrade, da izrazi svoje stajalište i osporava odluku.

Ako ispitanik želi ostvariti prava koja se tiču automatiziranog individualnog odlučivanja, on ili ona mogu u bilo kojem trenutku kontaktirati bilo kojeg zaposlenik A1 d.o.o ..
i) Pravo na povlačenje suglasnosti za zaštitu podataka
Svaki isptanik ima pravo na povlačenje svojeg pristanka na obradu svojih osobnih podataka u bilo kojem trenutku.
Ako ispitanik želi iskoristiti pravo na povlačenje suglasnosti, on može u bilo kojem trenutku kontaktirati voditelja obrade.

12. Odredbe o zaštiti podataka o primjeni i korištenju društvenih mreža


a) Facebook
Na ovoj internetskoj stranici voditelj obrade je integrirao komponente poduzeća Facebook. Facebook je društvena mreža.
Društvena mreža mjesto je društvenih sastanaka na Internetu, mrežne zajednice koja obično omogućuje korisnicima međusobnu komunikaciju i interakciju u virtualnom prostoru. Društvena mreža može poslužiti kao platforma za razmjenu mišljenja i iskustava, ili omogućiti internetskoj zajednici pružanje osobnih ili poslovnih informacija. Facebook omogućuje korisnicima društvene mreže da uključe stvaranje privatnih profila, učitavanje fotografija i mrežu putem zahtjeva prijateljstava.
Operativna tvrtka Facebook je Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Sjedinjene Američke Države. Ako osoba živi izvan Sjedinjenih Američkih Država ili Kanade, voditelj obrade je Facebook Ireland Ltd., 4 trg Grand Canal, luka Grand Canal, Dublin 2, Irska.
Svakim pozivom na jednu od pojedinačnih stranica ove internetske stranice, kojima upravlja voditelj obrade i na kojem je integrirana Facebook komponenta (Facebook plug-in), web preglednik na informacijskom sustavu predmeta podataka automatski traži preuzimanje prikaza odgovarajuće Facebook komponente iz Facebooka putem Facebook komponente. Pregled svih Facebook dodataka može se pristupiti pod https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Tijekom ovog tehničkog postupka Facebook je upoznat s time da je određene podstranice naše internetske stranice posjetio ispitanik.
Ako je osoba istovremeno prijavljena na Facebooku, Facebook očitava svaki poziv na našu internetsku stranicu od strane voditelja obrade i za cijelo vrijeme trajanja svog boravka na našoj  internetskoj stranici (te određenim podstranicama) Facebook je upoznat s time da je ispitanik posjetio svaku određenu stranicu. Ti se podaci prikupljaju putem Facebook komponente i povezani su s odgovarajućim Facebook računom ispitanika. Ako ispitanik klikne na jedan od Facebookovih gumba integriranih u našu internetsku stranicu, npr. gumb "Sviđa mi se” ili ako ispitanik podnese komentar, tada Facebook spaja ove podatke s osobnim Facebook korisničkim računom ispitanika i pohranjuje osobne podatke.
Facebook uvijek prima, putem Facebook komponente, informacije o posjeti našoj internetskoj stranici od strane ispitanika, kad god se ispitanik prijavljuje istovremeno na Facebooku tijekom poziva na našu internetsku stranicu. To se događa neovisno o tome pokreće li ispitanik na Facebooku komponentu ili ne. Ako takav prijenos podataka na Facebook nije poželjan za ispitanika, on ili ona to može spriječiti tako da se odjavi s računa na Facebooku prije nego što uputi poziv na našu internetsku stranicu.
Smjernica za zaštitu podataka koju je objavio Facebook, dostupna je na adresi https://facebook.com/about/privacy/, pruža informacije o prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka od strane Facebooka. Osim toga, objašnjava koje postavke Facebook nudi kako bi zaštitu privatnosti ispitanika. Osim toga, dostupne su različite opcije konfiguracije kako bi se omogućilo uklanjanje prijenosa podataka na Facebook. Ovu aplikaciju može koristiti ispitanik kako bi se uklonio prijenos podataka na Facebook.

b) Google Analytics (s funkcijom anonimizacije)
Na ovoj internetskoj stranici voditelj obrade je integrirao komponentu usluge Google Analytics (s funkcijom anonimnosti). Google Analytics usluga je web analytics. Web analiza prikuplja i analizira podatke o ponašanju posjetitelja internetskih lokacija. Usluga web analize prikuplja, između ostalog, podatke o interentskoj stranici s koje je osoba došla (tzv. Referrer), koje su podstranice bile posjećene ili koliko su često i za koje vrijeme pregledane. Web-analiza se uglavnom koristi za optimizaciju internetske stranice i za provođenje analize troškova i koristi internet oglašavanja.

Operater komponente usluge Google Analytics jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Sjedinjene Države.
Za web analitiku putem usluge Google Analytics voditelj obrade koristi aplikaciju "gat. anonymizeIp”. Ovom aplikacijom Google skraćuje IP adresu internetske veze ispitanika i anonimizira se prilikom pristupa našim internetskim stranicama iz države članice Europske Unije ili druge države ugovornice na Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru.
Svrha komponente usluge Google Analytics jest analizirati promet na našoj internetskoj stranici. Google prikuplja dobivene podatke i informacije, između ostalog, kako bi procijenio efikasnost naše internetske stranice i pružio online izvještaje koji prikazuju aktivnosti na našim internetskim stranicama te kako bi imali mogućnost korištenja drugih usluga vezanih uz posjećenost naše internetske stranice.
Google Analytics postavlja kolačić na sustav informacijske tehnologije ispitanika. Definicija kolačića je objašnjena na stranici o kolačićima. Postavljanjem kolačića Google može analizirati upotrebu naše internetske stranice. Svakim pozivom na jednu od pojedinačnih stranica ove internetske stranice, kojima upravlja voditelj obrade i na kojem je integrirana komponenta usluge Google Analytics, internetski preglednik na informacijskom sustavu nositelja podataka automatski će slati podatke putem komponente usluge Google Analytics u svrhu oglašavanja na mreži i namire povjerenstava Googleu. Tijekom ovog tehničkog postupka poduzeće Google stječe znanja o osobnim podacima, kao što je IP adresa nositelja podataka, koja Googleu, između ostalog, služi za razumijevanje podrijetla posjetitelja i klikova, te naknadno stvaranje nagodbi. Za web analitiku putem usluge Google Analytics voditelj obrade koristi aplikaciju "gat. anonymizeIp”. Ovom aplikacijom Google skraćuje IP adresu internetske veze predmeta podataka i anonimizira se prilikom pristupa našim internetskim stranicama iz države članice Europske Unije ili druge države ugovornice na Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru.
Kolačić se koristi za pohranjivanje osobnih podataka, kao što su vrijeme pristupa, mjesto s koje je pristup napravljen i učestalost posjeta naših internetskih stranica od strane ispitanika. Svakim posjetom našim Internet stranicama, takvi osobni podaci, uključujući IP adresu internetskog pristupa koju koristi ispitanik, prenijet će se Googleu u Sjedinjenim Američkim Državama. Ove osobne podatke pohranjuje Google u Sjedinjenim Američkim Državama. Google može prenijeti ove osobne podatke prikupljene tehničkim postupkom trećim stranama.
Ispitanik može, kao što je gore navedeno, u bilo kojem trenutku spriječiti postavljanje kolačića putem naše internetske stranice odgovarajućom prilagodbom korištenog web preglednika i time trajno uskraćivati postavljanje kolačića. Takvo prilagođavanje korištenim internetskim preglednikom također bi spriječilo Google Analytics postavljanje kolačića na informacijsku tehnologiju predmetnog subjekta. Osim toga, kolačići koji Google Analytics već upotrebljava mogu se izbrisati u bilo kojem trenutku putem web preglednika ili drugih softverskih programa.
Osim toga, ispitanik ima mogućnost prigovora zbirci podataka koje generira Google Analytics, koji se odnosi na upotrebu ove internetske stranice, kao i obrada tih podataka od strane Googlea i mogućnost da se isti spriječi. U tu svrhu, ispitanik mora preuzeti dodatni preglednik sa https://tools.google.com/dlpage/gaoptout i instalirati ga. Ovaj dodatak preglednika govori Google Analyticsu putem JavaScript-a, da se svi podaci i informacije o posjetima internetskih stranica ne prenose u Google Analytics. Instalacija dodataka preglednika smatra se Googleovim prigovorom. Ako je informacijski sustav ispitanika kasnije izbrisan, formatiran ili novo instaliran, ispitanik mora ponovno instalirati dodatke preglednika kako bi onemogućio rad Google Analytics. Ako je dodatni preglednik deinstalirao ispitanik ili bilo koja druga osoba koja se može pripisati svojoj nadležnosti ili je onemogućena, moguće je izvršiti ponovnu instalaciju ili ponovno aktiviranje dodataka preglednika.
Dodatne informacije i primjenjive odredbe o zaštiti podataka od Googlea mogu se preuzeti na adresi https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ i http://www.google.com/analytics/terms/us.html. Google Analytics dodatno je objašnjen na sljedećoj vezi https://www.google.com/analytics/.

c) Googleova remarketing
Na ovoj internetskoj stranici voditelj obrade je integrirao usluge Google Remarketing. Google Remarketing je značajka programa Google AdWords koja tvrtki omogućuje prikazivanje oglasa korisnicima interneta koji su prethodno boravili na internetskoj stranici tvrtke. Integracija Googleovog ponovnog marketinga stoga omogućuje tvrtki stvaranje korisničkih oglašavanja i time prikazuje relevantne oglase zainteresiranim korisnicima Interneta. Operativna tvrtka usluge Google Remarketing je Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, United States. Svrha Googleovog ponovnog marketinga je umetanje relevantnih interesnih oglasa. Google Remarketing omogućuje nam prikazivanje oglasa na Google mreži ili na drugim interentskim stranicama koje se temelje na individualnim potrebama i odgovaraju interesima korisnika Interneta. Google Remarketing postavlja kolačić na informacijski sustav podataka ispitanika. Definicija kolačića je prethodno objašnjena. Postavljanjem kolačića Google omogućuje prepoznavanje posjetitelja naše internetske stranice, ako poziva uzastopne internetske stranice koje su također članice Googleove oglašavačke mreže. Svakim pozivom na internetsku stranicu na kojoj je usluga integrirana u Googleovom ponovnom marketingu, web preglednik ispitanika automatski se identificira s Googleom. Tijekom ovog tehničkog postupka Google prima osobne podatke, kao što je IP adresa ili ponašanje korisnika surfanja, koje Google koristi, između ostalog, za umetanje relevantnih oglasa. Kolačić se koristi za pohranu osobnih podataka, npr. internetske stranice koje je posjetio ispitanik. Svaki put kad posjetite naše internetske stranice, osobni podaci, uključujući IP adresu internetskog pristupa koji koristi ispitanik, prenose se Googleu u Sjedinjene Američke Države. Ove osobne podtke pohranjuje Google u Sjedinjenim Američkim Državama. Google može prenijeti ove osobne podatke prikupljene tehničkim postupkom trećim stranama. Ispitanik može, kao što je gore navedeno, u bilo kojem trenutku spriječiti postavljanje kolačića putem naše web stranice odgovarajućom prilagodbom korištenog web preglednika i time trajno uskraćivati postavljanje kolačića. Takva prilagodba upotrebi internetskog preglednika također bi spriječila Googleu postavljanje kolačića na informacijsku tehnologiju ispitanika. K tome, kolačići koji su već upotrebljavali Google mogu se izbrisati u bilo kojem trenutku putem web preglednika ili drugih softverskih programa.
Osim toga, ispitanik ima mogućnost prigovora na oglašavanje na temelju interesa od strane Googlea. U tu svrhu, ispitanik mora pozvati vezu na www.google.de/settings/ads i unijeti željene postavke na svaki internetski preglednik koji koristi.

d) Google AdWords
Na ovoj internetskoj stranici voditelj obrade je integrirao Google AdWords. Google AdWords je usluga za oglašavanje na internetu koja oglašivaču omogućuje postavljanje oglasa u rezultate Google tražilice i Googleovu oglašavačku mrežu. Google AdWords dopušta oglašivaču da unaprijed definira određene ključne riječi pomoću kojih se oglas prikazuje samo na Googleovim rezultatima pretraživanja, kada korisnik koristi tražilicu za pronalaženje rezultata pretraživanja koji se odnose na ključne riječi. U Google oglašivačkoj mreži oglasi se distribuiraju na relevantnim internetskim stranicama pomoću automatskog algoritma, uzimajući u obzir prethodno definirane ključne riječi. Operativna tvrtka Google AdWords je Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, UNITED STATES. Svrha Google AdWordsa je promocija naše internetske stranice uključivanjem relevantnog oglašavanja na internetske stranice trećih strana i rezultata tražilice Google tražilice i umetanje oglašavanja treće strane na našu internetsku stranicu. Ako ispitanik dosegne našu internetsku stranicu putem Google oglasa, na sustav informacijske tehnologije predmeta podataka šalje se kolačić konverzije putem Googlea. Definicija kolačića je prethodno objašnjena. Kolačić konverzije gubi valjanost nakon 30 dana i ne koristi se za identifikaciju ispitanika. Ako kolačić nije istekao, kolačić za pretvorbu koristi se za provjeru jesu li na našoj internetskoj stranici pozvane određene podstranice, npr. Košaricu za kupnju iz sustava trgovine na mreži. Kroz kolačić za konverziju Google i voditelj obrade mogu razumjeti je li osoba koja je došla do AdWords oglasa na našoj internetskoj stranici generirala prodaju, odnosno izvršila ili poništila prodaju robe. Google upotrebljava podatke i informacije prikupljene korištenjem kolačića za pretvorbu kako bi stvorio statistiku posjete našoj internetskoj stranici. Ove statistike posjeta koriste se kako bi se utvrdio ukupan broj korisnika koji su posluženi putem AdWords oglasa kako bi utvrdili uspjeh ili neuspjeh svakog AdWords oglasa i optimizirali AdWords oglase u budućnosti. Ni naša tvrtka ni drugi Google AdWords oglašavači ne dobivaju informacije od Googlea koji bi mogli identificirati podatke. Kolačić konverzije pohranjuje osobne podatke, npr. internetske stranice koje je posjetio ispitanik. Svaki put kad posjetite naše internetske stranice, osobni podaci, uključujući IP adresu internetskog pristupa koji koristi ispitanik, prenose se Googleu u Sjedinjene Američke Države. Ovi osobni podaci pohranjuju Google u Sjedinjenim Američkim Državama. Google može prenijeti ove osobne podatke prikupljene tehničkim postupkom trećim stranama.
Ispitanik može u bilo koje vrijeme spriječiti postavljanje kolačića na našoj internetskoj stranici, kao što je gore navedeno, pomoću odgovarajuće postavke korištenog internetskog preglednika i time trajno uskraćivati postavljanje kolačića. Takva postavka korištenog internetskog preglednika također bi spriječila Google da stavlja kolačić za pretvorbu u informacijsku tehnologiju predmetnog subjekta. Osim toga, kolačić koji je postavio Google AdWords može se izbrisati u bilo kojem trenutku putem internetskog preglednika ili drugih softverskih programa.
Ispitanik ima mogućnost prigovora na oglas temeljen na interesu Googlea. Stoga, ispitanik mora pristupiti od svakog od preglednika u upotrebi veze www.google.de/settings/ads i postaviti željene postavke.
Daljnje informacije i primjenjive odredbe o zaštiti podataka Googlea mogu se preuzeti na adresi https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ .

e) Jetpack za WordPress
Na ovoj internetskoj stranici voditelj obrade je integriro Jetpack. Jetpack je dodatak za WordPress koji pruža dodatne značajke operateru internetske stranice temeljenoj na WordPressu. Jetpack omogućuje operatoru internetskih stranica, inter alia, pregled posjetitelja internetske stranice. Prikazivanjem povezanih postova i publikacija ili mogućnosti dijeljenja sadržaja na stranici moguće je povećati broj posjetitelja. Osim toga, sigurnosne su značajke integrirane u Jetpack, tako da je internetska stranica koja koristi Jetpack bolje zaštićena od napada s većih sila. Jetpack također optimizira i ubrzava učitavanje slika na internetskoj stranici. Operativna tvrtka Jetpack Plug-Ins za WordPress je Automattic Inc., 132 Hawthorne Street, San Francisco, CA 94107, UNITED STATES. Operativno poduzeće koristi tehnologiju praćenja koju je izradio Quantcast Inc., 201. treća ulica, San Francisco, CA 94103, UNITED STATES. Jetpack postavlja kolačić na informacijski sustav koji koristi ispitanik. Definicija kolačića je gore objašnjena. Svakim pozivom na jednu od pojedinačnih stranica ove internetske stranice, kojima upravlja voditelj obrade i na kojem je integrirana komponenta Jetpack, internetski preglednik na informacijskom sustavu nositelja podataka automatski se traži da pošalje podatke putem komponenta Jetpack za analizu u Automattic. Tijekom ovog tehničkog postupka Automatika prima podatke koji se koriste za izradu pregleda posjeta internetskoj stranici. Tako dobiveni podaci služe analizi ponašanja ispitanika koji ima pristup internetskoj stranici voditelj obrade i analizira se s ciljem optimizacije internetske stranice. Podaci prikupljeni kroz Jetpack komponentu se ne koriste za identifikaciju subjekta podataka bez prethodnog dobivanja posebnog izričitog pristanka ispitanika. Podaci također dolaze do obavijesti o Quantcastu. Quantcast koristi podatke za iste svrhe kao i Automatika. Ispitanik može, kao što je gore navedeno, u bilo kojem trenutku spriječiti postavljanje kolačića putem naše internetske stranice odgovarajućom prilagodbom korištenom web pregledniku i time trajno uskraćivati postavljanje kolačića. Takva prilagodba korištenoj internetskom pregledniku također bi spriječila Automattic / Quantcast da postavlja kolačić na informacijskom sustavu predmeta podataka. Osim toga, kolačići koji već koriste Automattic / Quantcast mogu se izbrisati u bilo kojem trenutku putem web preglednika ili drugih softverskih programa. Također, ispitanik ima mogućnost prigovora na prikupljanje podataka koji se odnose na korištenje ove Internet stranice koje generiraju Jetpack kolačići, kao i obradu tih podataka od strane Automattic / Quantcast i priliku da isto spriječi. U tu svrhu, ispitanik mora pritisnuti gumb "isključivanje” ispod veze https://www.quantcast.com/opt-out/ koja postavlja kolačić za isključivanje. Isključeni kolačić postavljen u tu svrhu nalazi se na sustavu informacijske tehnologije koju koristi ispitanik. Ako se kolačići brišu na sustavu nositelja podataka, ispitanik mora ponovo pozvati vezu i postaviti novi kolačić za isključivanje. Postavljanjem isključenog kolačića, međutim, postoji mogućnost da subjektu podataka više neće moći pristupiti web stranice voditelj obradea neće moći biti u potpunosti funkcionalne.
Moguće je pristupiti primjenjivim odredbama o zaštiti podataka tvrtke Automattic pod https://automattic.com/privacy/ . Primjenjive odredbe o zaštiti podataka od Quantcast možete pristupiti pod https://www.quantcast.com/privacy/.

f) LinkedIn
Voditelj obrade je integriro komponente LinkedIn Corporation na ovoj internetskoj stranici. LinkedIn je društvena mreža koja korisnicima s postojećim poslovnim kontaktima omogućuje povezivanje i stvaranje novih poslovnih kontakata. Više od 400 milijuna registriranih osoba u više od 200 zemalja koristi LinkedIn. Tako je LinkedIn trenutno najveća platforma za poslovne kontakte i jedan od najposjećenijih internetskih stranica na svijetu.
Operativna tvrtka LinkedIn je LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, Sjedinjene Američke Države. Za pitanja zaštite privatnosti izvan UNITED STATES, odgovorna je LinkedIn Irska, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irska.
Svakim pozivom na jednu od pojedinačnih stranica ove internetske stranice, kojom upravlja voditelj obrade i na kojem je integrirana LinkedIn komponenta (LinkedIn plug-in), internetski preglednik na informacijskom sustavu predmeta podataka automatski traži preuzimanje prikaza odgovarajuće LinkedIn komponente LinkedIn. Dodatne informacije o LinkedIn plug-inu možete pristupiti pod https://developer.linkedin.com/plugins. Tijekom ovog tehničkog postupka, LinkedIn stječe znanje o tome koju specifičnu podstranica naše internetske stranice je posjetio ispitanik.
Ako se osoba istovremeno prijavljuje na LinkedIn, LinkedIn svakim pozivom naše internetske stranice od strane nositelja podataka detektira i cijelo vrijeme trajanja boravka na našoj internetskoj stranici – koju određenu podstranica naše internet stranice je posjetilo ispitanik. Te informacije prikupljaju se putem LinkedIn komponente i povezane su s odgovarajućim LinkedIn računom subjekta podataka. Ako ispitanik klikne na jedan od gumba povezanih s LinkedInom integriranim na našu internetsku stranicu, LinkedIn dodjeljuje ove podatke osobnom LinkedIn korisničkom računu ispitanika i pohranjuje osobne podatke.
LinkedIn prima informacije putem LinkedIn komponente da je ispitanik posjetio našu internetsku stranicu, pod uvjetom da je ispitanik prijavljen na LinkedIn u trenutku poziva naše internetske stranice. To se događa neovisno o tome hoće li osoba kliknuti gumb LinkedIn ili ne. Ako takav prijenos podataka nije LinkedInu poželjan za ispitanika, on ili ona to može spriječiti tako što će se odjaviti sa svog LinkedIn računa prije nego što se poziva na našu internetsku stranicu.
LinkedIn pruža pod https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls mogućnost otkazivanja pretplate na poruke e-pošte, SMS poruke i ciljane oglasa, kao i mogućnost upravljanja postavkama oglasa. LinkedIn također koristi povezana društva kao što su Eire, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua i Lotame. Postavljanje takvih kolačića može se odbiti pod https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Primjenjiva pravila o privatnosti za LinkedIn dostupna su na https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. LinkedIn Cookie Policy dostupan je na https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

g) Twitter
Na ovoj internetskoj stranici voditelj obrade je integriro komponente Twittera. Twitter je višejezična, javno dostupna usluga za microblogging na kojoj korisnici mogu objavljivati i dijeliti takozvane tweete, npr. kratke poruke, koje su ograničene na 280 znakova. Ove kratke poruke dostupne su svima, uključujući one koji nisu prijavljeni na Twitter. Tweets se također prikazuju takozvanim sljedbenicima odgovarajućeg korisnika. Sljedbenici su drugi korisnici Twittera koji prate tweete korisnika. Nadalje, Twitter vam omogućuje da adresirate široku publiku putem hashtagova, veza ili retweetsa. Operativna tvrtka Twittera je Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, UNITED STATES.

Svakim pozivom na jednu od pojedinačnih stranica ove internetske stranice, kojima upravlja voditelj obrade i na kojem je integrirana Twitter komponenta (gumb Twitter), automatski se traži internetski preglednik na informacijskom sustavu ispitanika za preuzimanje prikaza odgovarajuće Twitter komponente Twittera. Dodatne informacije o gumbima na usluzi Twitter dostupne su pod https://about.twitter.com/de/resources/buttons. Tijekom ovog tehničkog postupka, Twitter stječe znanje o tome koju je točno podstranicu naše internetske stranice posjetio ispitanik. Svrha integracije Twitter komponente je ponovni prijenos sadržaja ove internetske stranice kako bi se omogućilo našim korisnicima da upoznaju ovu internetsku stranicu s digitalnim svijetom i povećaju broj posjetitelja.
Ako se osoba istovremeno prijavljuje na Twitteru, Twitter svakim pozivom na našu internetsku stranicu od strane ispitanika detektira i tijekom cijelog trajanja boravka na našoj internetskoj stranici, koju je određenu podstranicu naše internetske stranice posjetio ispitanik. Te informacije prikupljene su putem Twitter komponente i povezane s odgovarajućim Twitter računom ispitanika. Ako ispitanik klikne na jedan od gumba Twittera koji su integrirani na našu internetsku stranicu, Twitter povezuje ove podatke s osobnim Twitter korisničkom računom ispitanika te pohranjuje osobne podatke.
Twitter prima informacije putem Twitter komponente da je ispitanik posjetio našu internetsku stranicu, pod uvjetom da je ispitanik prijavljen na Twitteru u vrijeme poziva na našu internetsku stranicu. To se događa neovisno o tome hoće li osoba kliknuti na komponentu Twitter ili ne. Ako takav prijenos podataka na Twitter nije poželjan za ispitanika, on ili ona to može spriječiti tako što će se odjaviti sa svog Twitter računa prije nego što se uputi poziv na našu internetsku stranicu.
Odgovarajuće odredbe o zaštiti podataka na Twitteru možete pristupiti na https://twitter.com/privacy?lang=en .

h) MailChimp
MailChimp je online marketinška platforma koju upravlja Rocket Science Group LLC, tvrtka sa sjedištem u državi Georgia u SAD-u. Usluga omogućuju članovima, između ostalog, slanje i upravljanje e-mail kampanjama i posluživanje oglasa. Također pružaju i druge srodne usluge, poput analize podataka u realnom vremenu.
Popis kontakata koje koristimo su isključivo ispitanici koji sun am dali privolu za slanje e-mail kapmanja, novosti. Popisi kontakata pohranjeni su na sigurnom MailChimp poslužitelju. Ako kontakt odluči koristiti vezu Forward to Friend (FTF) u kampanji e-pošte koju šalje član, omogućit će kontaktu da podijeli sadržaj e-pošte člana s pojedincima koji nisu na popisu raspodjele članova. Kada kontakt proslijedi poruku e-pošte prijatelju, MailChimp ne pohranjuje adresu e-pošte za kontakt ili adresu e-pošte prijatelja, a nitko se ne dodaje bilo kojem popisu raspodjele kao rezultat veze FTF-a. Član koji je izradio kampanju e-pošte samo vidi ukupni broj puta koliko je njihovu kampanju putem e-pošte  kontakt proslijedio i nema pristup adresama e-pošte za dijeljenje ili primanje tog proslijeđenog sadržaja.
MailChimp i njihovi partneri mogu koristiti razne tehnologije za prikupljanje i pohranu podataka kada koristite Usluge MailChimpa, a to može uključivati kolačiće i slične tehnologije praćenja, kao što su pikseli i web beaconovi. Ovi web-pratitelji prate određeno ponašanje, primjerice je li isporučena i otvorena e-pošta poslana putem Usluga te je li ispitanik kliknuo na veze unutar e-pošte. Također omogućuju prikupljanje informacija kao što su IP adresa primatelja, preglednik, vrsta klijenta e-pošte i druge slične pojedinosti. Te podatke upotrebljavamo za mjerenje izvedbe kampanja putem e-pošte i pružanje informacija o analizi i poboljšanju učinkovitosti naših usluga. Izvješća su  također dostupna kada šalju e-poštu, tako da MailChimp može prikupljati i pregledati te podatke.
Ispitanici mogu prigovoriti obradi, zatražiti ograničavanje obrade ili zahtijevati prenosivost osobnih podataka,  Možete ostvariti ta prava tako da nas kontaktirate pomoću podataka za kontakt koji su navedeni u odjeljku "Questions and Concerns" na stranicama MailChimpa. Ako neki od vaših kontakata želi ostvariti neko od tih prava, trebali bi vas izravno kontaktirati ili nas kontaktirati kako je opisano u odjeljku "Privacy for Contacts" na stranicama MailChimpa.
Slično tome, ako se osobne informacije prikupljaju ili obrađuju na temelju pristanka, ispitanik može u bilo kojem trenutku povući svoj pristanak. Povlačenje pristanka neće utjecati na zakonitost bilo koje obrade koja je izvršena prije povlačenja, niti će utjecati na obradu osobnih podataka koje se provode na temelju zakonski obrađenih razloga osim pristanka. 
Odredbama o zaštiti podataka na MailChimpu možete pristupiti na https://mailchimp.com/legal/privacy/. 

14. Pravna osnova za obradu podataka


Uredba služi kao pravna osnova za obradu podataka za koje smo dobili suglasnost za određenu svrhu obrade, ako je obrada osobnih podataka nužna za obavljanje djelatnosti voditelja obrade, radnje obrade potrebne za isporuku dobara ili pružanje bilo koje druge usluge, obrada je na temelju članka 6. stavka 1. točka b Uredbe. Isto vrijedi i za takve poslove obrade koji su neophodni za izvršavanje predugovornih mjera, primjerice u slučaju upita o našim proizvodima ili uslugama. Je li naša tvrtka podložna zakonskoj obvezi prema kojoj je potrebna obrada osobnih podataka, kao što je za ispunjavanje poreznih obveza, obradu se temelji na čl. 6 (1) lit. c Uredbe. U rijetkim slučajevima, obrada osobnih podataka može biti neophodna za zaštitu vitalnih interesa nositelja podataka ili druge fizičke osobe. To bi bio slučaj, na primjer, ako je posjetitelj ozlijeđen u našoj tvrtki, a njegovo ime, dob, podatke o zdravstvenom osiguranju ili druge vitalne informacije trebalo bi proslijediti liječniku, bolnici ili trećoj strani. Tada će obrada biti temeljena na čl. 6 (1) lit. d Uredbe. Konačno, operacije obrade mogu se temeljiti na članku 6. stavku 1. lit. f Uredbe. Ova pravna osnova služi za obradu podataka koji nisu pokriveni bilo kojim od gore navedenih pravnih osnova, ako je obrada neophodna u svrhu legitimnih interesa koje provodi naša tvrtka ili treća strana, osim ako takvi interesi nisu zanemareni interesima ili temeljna prava i slobode nositelja podataka koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka. Posebno su dopuštene takve obrade, budući da ih je europski zakonodavac posebno spomenuo. Smatrao je da se može pretpostaviti legitiman interes ako je ispitanik klijent voditelj obrade.

15. Legitimni interesi koje provodi voditelj obrade ili treća strana


Kada se obrada osobnih podataka temelji na članku 6. stavkci 1. Uredbe. Naša legitiman interes je da obavljamo svoje poslovanje u korist dobrobiti svih naših zaposlenika i dionika.

16. Pružanje osobnih podataka kao zakonski ili ugovorni zahtjev


Zahtjev koji je neophodan za sklapanje ugovora; Obveza nositelja podataka za pružanje osobnih podataka; moguće posljedice neizvršavanja takvih podataka. Razjasnimo da je pružanje osobnih podataka djelomično propisano zakonom (npr. Porezni propisi) ili može biti rezultat ugovornih odredbi (npr. Informacija o ugovornom partneru). Ponekad može biti potrebno sklopiti ugovor koji se podnosi unosom osobnih podataka, a koje nakon toga moramo obraditi. Ispitanik nam je dužan dati osobne podatke kada naša voditelj obrade potpiše ugovor s njim. Neizvršavanje osobnih podataka imalo bi posljedicu da se ugovor s podnositeljem podataka nije mogao biti zaključen. Prije nego što osobni podaci daju ispitanik se mora obratiti bilo kojem zaposleniku voditelja obrade. Radnik pojašnjava ispitaniku da li je pružanje osobnih podataka propisano zakonom ili ugovorom ili je potrebno za sklapanje ugovora, da li postoji obveza pružanja osobnih podataka i posljedica neizvršavanja osobnih podataka.

17. Obavijest o promjenama i kontakt


Svaka promjena naše politike zaštite privatnosti bit će objavljena uz ovu izjavu o zaštiti privatnosti, na internetskoj stranici i na drugim mjestima za koje se smatra da su za to prikladna.

Ova internet stranica koristi kolačiće (tzv. cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Saznaj više